MAY TAGALOG NA ANG FQ TEST!

MAY TAGALOG NA ANG FQ TEST!

May 13, 2022

Ano sa tingin mo ang mangyayari sa ekonomiya natin? Sa kondisyong pinansyal ng nakararaming Pilipino?

Kahit sino pa man ang mailuklok sa pamunuan, nakasalalay pa rin sa sarili ang pagkakaroon ng High FQ!

Magandang Balita! May Tagalog na ang FQ Test para umabot pa ito sa mas maraming tao. Paki-pasa mo rin ito sa mga taong gustong tumaas ang kaalaman at husay sa paghawak ng pera!

Cheers to High FQ!

Click mo lang ‘to! Click mo lang ‘to! https://fqmom.com/dev-fqtest/app/#/questionnaire

#FQMom #FQTest #FinancialQuotient #FinancialIntelligenceQuotient #CheerstoHighFQ