Ano ang Pinansyal Na Responsibilidad Ng Mag-asawa? With Migs Bustos & Roxxane Luz

Ano ang Pinansyal Na Responsibilidad Ng Mag-asawa? With Migs Bustos & Roxxane Luz

Mar 01, 2024

Nagbabalak ka bang magpakasal?

Sabi ng matatanda, ang pag-aasawa raw ay hindi parang mainit na kanin na isusubo at iluluwa mo kapag ang bibig mo ay napaso. Kailangan ay harapin ang hamon ng buhay para matupad nyo ang pangarap sa buhay na magkasama at nagtutulungan. Isa sa pinakamahalagang tungkulin ng mag-asawa ay ang tamang paghawak ng pera, suweldo, kita sa negosyo (kung mayroon), investments, at ipon sa bangko.

Alamin kung anu-ano ang pinansyal na responisbilidad ng mag-asawa lalong-lalo na ang mga bagay-bagay na dapat mong pag-isipan bago ka magpakasal, panooring ang video na ito. (This is an excerpt from TeleRadyo Share Ko Lang.)

Links to Article:

Checklist Before I Do – https://fqmom.com/financial-checklist-before-getting-married-applicable-also-to-those-already-married/

Sandwich Generation – https://fqmom.com/are-you-caught-in-the-sandwich-generation-or-are-you-among-the-lucky-ones/

FQ Test link: https://fqmom.com/dev-fqtest/app/#/questionnaire