FQ: The nth Intelligence

BUY NOW

FQ: The nth Intelligence talks about this essential 21st century skill of handling our personal finances. Despite its importance, there is lack of proper training for it. The result: We see smart, industrious middle-aged and senior citizens not prepared for their retirement, despite having been gainfully employed during their younger years…

Ang Muling Pagsasalaysay ng Ang Pinakamayamang Tao sa Babilonya

BUY NOW

Ang Muling Pagsasalaysay ng Ang Pinakamayamang Tao sa Babilonya ay isang aklat ng kuwento at mga gawain para sa mga bata at mga di-kumukupas as kabataan! Hango ito sa original na The Richest Man in Babylon ni George Samuel Clason, at ng aking sariling The Retelling of The Richest Man in Babylon.

Pinasya kong isalin ang The Retelling of The Richest Man in Babylon sa Filipino upang makarating ang 3 Batas ng Salapi sa mas nakararami…