BUWAN NG WIKA PROMO

Sabi ni Rizal, “Ang hindi mag mahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.”

Agosto ang buwan ng wika at gusto ko kayong anyayahan na muling malugod sa wikang Filipino sa pamagitan ng aklat kong pinamagatang Ang Muling Pagsasalaysay ng Ang Pinakamayamang Tao sa Babilonya.

Para sa buwan ng Agosto, ililibre ko ang pagpapadala nito (courier cost) saan man kayo sa Pilipinas kung bibili kayo ng 3 o higit pang libro!

Ibigay lamang ang order dito http://fqmom.com/product/ang-muling-pagsasalysay-ng-ang-pinakamayamang-tao-sa-babilonya/

Maraming salamat!

Rose

 

BuwanNgWika eposter2RELATED POSTS